Hoi, ik ben Basil!

Beeldkenmerk Sgoal - vorming en verantwoording
Beeldkenmerk Sgoal - vorming en verantwoording

Sgoal

Vorming & verantwoording

Doelgroep
gerichte benadering

De applicatie SGOAL is ontworpen voor en door leerkrachten. Het is de tool bij uitstek om de vorderingen van de leerlingen in de hand te nemen op een transparante en handige manier. Daarnaast wordt er automatisch verantwoord naar de directie en onderwijsinspectie op basis van de nieuwe eindtermen en leerplandoelen.

Leerkracht

Leerkrachten worden optimaal ondersteund door SGOAL om met zo weinig mogelijk administratieve last de leerevolutie van de leerling individueel te onderbouwen.

Leerling

Leerlingen krijgen een persoonlijke en individuele weergave van hun ontwikkeling en treffen een plek aan om digitaal dicht bij hun leerkrachten te staan.

directie

Directie krijgt een transparante overview van het reilen en zeilen op de werkvloer en beschikt over de nodige management rapportages om bij te sturen.

Ouders

Ouders krijgen inzicht in de leerevolutie van hun kind en hebben de nodige informatie om mee te werken aan de ontwikkeling op basis van de aangeboden persoonlijke feedback.

inspectie

Inspectie ziet vanuit diverse perspectieven hoe aan de leerplandoelen is voldaan door school en individu en kan zich snel een beeld vormen over de prestatie van school en leerkracht.

Koppel leerplandoelen en bijhorende subdoelen eenvoudig aan vakken en volg de evolutie op per graad en studierichting.

Volg de leerevolutie per leerplandoel van de individuele leerling op met handige rubrics. Zo weet de leerling welke stap gezet moet worden om het volgende level te bereiken.

De tijd van negatief beoordelen is voorbij. Focus op de ontwikkeling van leerlingen en begeleid hen naar de kleur die aantoont dat de doelen worden beheerst.

Werk samen aan de individuele uitdagingen van de leerling en administreer dit transparant bij de betreffende doelen of subdoelen.

Bied alle leerstof op een gestructureerde manier aan. Van PDF’s tot mediabestanden tot interactieve oefeningen.

Regristreer alle evaluaties op een transparante manier en zie ze automatisch gekoppeld worden aan één of meerdere periodes en voortgangsrapportages.

Geef individuele en gerichte feedback aan de hand van vak en rapportcommentaar en volg de evolutie van deze commentaren aan de hand van periodes op

Maak gebruik van eenvoudige mogelijkheden om gepaste feedback te verstrekken en betrek je leerling met een handige zelfevaluatie tool.

vorming

verantwoording

Bouw het jaarplan zonder meerwerk op aan de hand van de registratie van lesstof en evaluaties. Alle leerplandoelstellingen, keycompetenties en eindtermen zijn aanwezig in SGOAL.

Werk vooruit aan de hand van de planning van je lesstof en evaluaties of houd zicht op de verantwoording van je activiteiten in een eenvoudige kalender.

Word gedurende de klassenraad digitaal ondersteund en werk de informatie en commentaren realtime bij in een gebruikersvriendelijke interface.

Leerlingen, leerkracht en ouders beschikken over een mobiele weergave van de functionaliteit beschikbaar in school. Zo heeft iedereen plaats – en tijdonafhankelijk toegang tot de relevante data van de leerling.

Houd alle informatie, rapporten en communicatie met de leerling bij in een handig leerlingdossier. Scherm documenten af of deel ze met directie, inspectie of ouders.

Maak de rapporten digitaal beschikbaar in de vorm van data in een gebruikersvriendelijke app of laat ze downloaden in pdf via een simpele druk op de knop.

ondersteuning

Vergeet geen enkele opdracht aan de hand van de individuele takenlijst. Maak je persoonlijke notities en breng deze in verband met een klas, een leerling of een tijdstip. Laat SGOAL je helpen in je dagelijkse werk.

Leg eenvoudig mediabestanden vast of koppel de online media die je wenst te gebruiken. Geraak op deze manier nooit meer interessant materiaal kwijt en maak het actief of inactief al naargelang je eigen behoefte.

Werk samen aan de beoordeling van je leerlingen of deel lesvoorbereiding en evaluaties met elkaar. Laat je vervangen door een collega voor een bepaalde periode en zet alle mogelijkheden in om de leerling optimaal te begeleiden.

Verbeter je opdrachten en evaluaties klassikaal. Verlies geen tijd aan nodeloos filteren of zoeken naar de beste setting. SGOAL biedt automatisch de gepaste weergave aan.

Modulaire oplossingen

SGOAL is een krachtige cloud oplossing en is modulair opgebouwd. Speciaal voor het onderwijs ontwikkelden we toepassingsmogelijkheden met focus op het 2V model, gericht op vorming en verantwoording. 

Beoordelingen
puntenboek

Evalueren, beoordelen, rapporteren & remediëren.
Meer info

Jaarplannen

Bouw het jaarplan zonder meerwerk op aan de hand van de registratie van lesstof en evaluaties. Alle leerplandoelstellingen, keycompetenties en eindtermen zijn aanwezig in SGOAL.

Leerstof &
Evaluatie voorbereiding

Bied alle leerstof op een gestructureerde manier aan. Van PDF’s tot mediabestanden tot interactieve oefeningen.

rapporten

Maak de rapporten digitaal beschikbaar in de vorm van data in een gebruikersvriendelijke app of laat ze downloaden in pdf via een simpele druk op de knop.

Klassenraad

Word gedurende de klassenraad digitaal ondersteund en werk de informatie en commentaren realtime bij in een gebruikersvriendelijke interface.

Kalender

Werk vooruit aan de hand van de planning van je lesstof en evaluaties of houd zicht op de verantwoording van je activiteiten in een eenvoudige kalender.

SGOAL wordt gehost op de door Microsoft No #1 Recommended Windows and ASP.NET Core Hosting in European Continent
en voldoet volledig aan de GDPR richtlijnen. De server beschikt over…

een security systeem van hoge kwaliteit

powersupply aangedreven door windenergie

een zware performance server met 24/7 support

een gegarandeerde up time van 99.99%

Enkele tevreden gebruikers van Sgoal: